Publikácie
Časopis Krvinka

Časopis pre pacientov a ich blízkych prináša aktuálne informácie o hematoonkologických ochoreniach, právne rady z oblasti sociálneho zabezpečenia a novinky o našom združení. Témou prvého čísla sú pravidlá úhrady liekov zo zdravotného poistenia a podmieky nároku na invalidný dôchodok.
Stiahnuť PDF

Časopis Krvinka

Témou Krvinky je CAR-T liečba hematoonkologických ochorení a zmeny v sociálnom zabezpečení počas pandémie.
Stiahnuť PDF

Diár pacienta

Diár pacientovi umožňuje zaznamenaváť si priebeh liečby, užívané lieky, návštevy u lekára a pobyty v nemocnici. Obsahuje aj informácie o sociálno-právnych súvislostiach hematologických ochorení (invalidita, ŤZP, práceneschopnosť) a slovník pojmov súvisiacich s liečbou.
Stiahnuť PDF

Esenciálna trombocytémia

Praktický sprievodca esenciálnou trombocytémiou pre pacientov a ich blízkych. Dozviete sa čo je to esenciálna trombocytémia, ako sa stanovuje diagnóza, aké sú možnosti liečby, a aj to, či majú pacienti s týmto ochorením nárok na invalidný dôchodok.
Stiahnuť PDF

Gaucherova choroba

Sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych. Dozviete sa, ako sa Gaucherova choroba prejavuje, diagnostikuje a lieči, aká životospráva je pre pacientov vhodná a aké sú ich práva v systéme sociálneho zabezpečenia,
Stiahnuť PDF

Imunoonkológia

Imunoonkológia alebo tiež imunológia nádorového procesu je inovatívny vedný odbor, ktorý skúma mechanizmy, akými sa nádor bráni imunitnej odpovedi organizmu a snaží sa ich zmeniť tak, aby viedli k zničeniu nádoru.
Stiahnuť PDF

Invalidný dôchodok

Praktický sprievodca invaliditou. Dozviete sa, ako sa posudzuje invalidita, ako si dôchodok vybaviť, ako požiadať o prehodnotenie invalidity a ako napísať odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne.
Stiahnuť PDF

Krvinka 1/2017

Témou Krvinky sú psychologické, právne a medicínske súvislosti starostlivosti o chorého blízkeho. O svoj príbeh sa s nami podelili pacientka s akútnou leukémiou a jej dcéra.
Stiahnuť PDF

Krvinka 1/2018

Témami prvej totoročnej Krvinky sú anémia a práva pacienta voči zdravotnej poisťovni. Nechýbajú ani inšpiratívne príbehy pacientov, úspešný prípad z právnej poradne a zaujímavosti z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 1/2019

V novej Krvinke odpovedáme na otázky pacientov o ich právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nájdete v nej aj inšpiratívny príbeh pacientky s esenciálnou trombocytémiou a novinky z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 1/2020

Témou novej Krvinky je chronická myeloidná leukémia a zmeny v sociálnom zabezpečení od 1. júla 2020.
Stiahnuť PDF

Krvinka 2/2017

V novom čísle našej Krvinky prinášame informácie o doplnkovej (komplementárnej) liečbe a rastlinných výživových doplnkoch. V Krvinke nájdete aj právnu poradňu, inšpiratívne príbehy pacientov a novinky z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 2/2018

Nová Krvinka sa venuje pokroku v liečbe onkologických ochorení, realite života pacientov na Slovensku a zmenám v príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnutých. Nechýba úspešný prípad z právnej poradne a novinky o našom združení.
Stiahnuť PDF

Krvinka 2/2019

Druhá tohtoročná Krvinka sa sústredí na akútnu myeloidnú leukémiu, a to nielen z pohľadu lekára, ale aj pacientov, ktorí ju prekonali. V právnej poradni nájdete informácie o odľahčovacej službe a zmenách v sociálnom zabezpečení.
Stiahnuť PDF

Krvinka 3/2017

Nové číslo Krvinky je venované pohybu pri onkologických ochoreniach. V Krvinke nájdete aj právnu poradňu, inšpiratívne príbehy pacientov a novinky z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 3/2018

Témou novej Krvinky je pomoc psychológa pri zvládaní onkologického ochorenia a postup pri vybavovaní liečby v zahraničí. O inšpiratívny príbeh sa s nami podelila pacientka bojujúca s leukémiou. Nechýba úspešný prípad z právnej poradne a novinky z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 3/2019

Témou čísla je mnohopočetný myelóm, z pohľadu lekára aj pacientov, ktorí ním trpia. V právnej poradni sa venujeme príspevku na kúpu pomôcky.
Stiahnuť PDF

Krvinka 4/2016

Štvrté číslo časopisu Krvinka sa venuje varovným príznakom ochorení krvi. Témou právnej poradne je postup pri vybavovaní kúpeľnej liečby a "boj" pacienta so systémom sociálneho zabezpečenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 4/2017

Nová Krvinka je venovaná vyšetreniu krvného obrazu a invalidnému dôchodku zo zahraničia. Nechýbajú ani inšpiratívne príbehy pacientov, úspešný prípad z právnej poradne a zaujímavosti z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka 4/2018

Krvinka č. 4 je venovaná právam pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - výber a zmena lekára, kvalita zdravotnej starostlivosti, čakanie na vyšetrenie, zdravotná dokumentácia, súhlas s liečbou. V právnej poradni nájdete informácie o príspevku na osobnú asistenciu a postupe pri jeho vybavovaní.
Stiahnuť PDF

Krvinka 4/2019

V Krvinke sme sa poohliadli za našimi projektami a aktivitami realizovanými v uplynulom roku. Priestor sme venovali aj otázkam pacientov zaslaným do našej hematologickej a právnej poradne.
Stiahnuť PDF

Krvinka č. 2

Časopis pre pacientov a ich blízkych prináša aktuálne informácie o hematoonkologických ochoreniach, právne rady z oblasti sociálneho zabezpečenia a novinky o našom združení. Témou druhého čísla je chemoterapia a postup pri vybavovaní invalidného dôchodku.
Stiahnuť PDF

Krvinka č. 3

Nové číslo našej Krvinky sa venuje úlohám imunitného systému v boji s rakovinou, peňažným príspevkom pre ťažko zdravotne postihnutých a zvládaniu ochorenia po psychickej stránke. V Krvinke nájdete aj inšpiratívne príbehy pacientov a novinky z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka č. 4

V štvrtom čísle našej Krvinky sa venujeme transplantácii krvotvorných buniek kostnej drene, sociálnym službám a adherencii k liečbe. V Krvinke nájdete aj inšpiratívne príbehy pacientov a novinky z nášho združenia.
Stiahnuť PDF

Krvinka č. 5

Piate číslo časopisu Krvinka sa venuje výskumu nových liekov a ich ceste k pacientom. Témami právnej poradne sú pracovné voľno pri sprevádzaní príbuzného u lekára a výhody zamestnávania invalidných ľudí.
Stiahnuť PDF

MGUS

Praktický sprievodca monoklonálnou gamapatiou nejasného významu (MGUS) pre pacientov a ich blízkych. Dozviete sa čo je to monoklonálna gamapatia, ako sa stanovuje diagnóza, do akých ochorení môže prejsť a akými odporúčaniami by sa mal pacient riadiť.
Stiahnuť PDF

Myelodysplastické syndrómy

Príručka o myelodysplastických syndrómoch určená pacientom a ich blízkym. Zrozumiteľne informuje o podstate a druhoch MDS, ich symptómoch, diagnostike, jednotlivých možnostiach liečby a jej plánovaní, ako aj o liekoch a látkach v klinickom skúšaní. Ide o prvú takúto publikáciu pre pacientov v slovenskom jazyku. Príručku si môžete stiahnuť v pdf. z našej stránky, na požiadanie vám ju radi bezplatne zašleme poštou v tlačenej podobe. Žiadajte ju mailom na [email protected] alebo telefonicky na čísle 0902 688 121.
Stiahnuť PDF

Myelofibróza

Príručka zrozumiteľne informuje o príznakoch myelofibrózy, možnostiach liečby, životospráve a sociálno - právnych súvislostiach tohto ochorenia, ako sú nárok na invalidný dôchodok a vybavovanie preukazu ŤZP.
Stiahnuť PDF

Na čo má pacient právo?

Informačný materiál o právach pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Materiál si môžete stiahnuť v pdf., radi vám ho bezplatne zašleme aj v tlačenej podobe poštou. Žiadajte ho na info@hematologickypacient.sk alebo na telefónnom čísle 0902 688 121.
Stiahnuť PDF

Pacient a auto

Praktický sprievodca právami osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pri preprave. Dozviete sa, ako si môžete vybaviť parkovací preukaz, príspevok na kúpu vozidla, príspevok na prepravu a príspevok na úhradu nákladov na pohonné hmoty. V prípade záujmu vám príručku radi bezplatne zašleme v tlačenej podobe. Žiadajte ju mailom na [email protected] alebo telefonicky na čísle 0902 688 121.
Stiahnuť PDF

Pacient a liečba

Informačný materiál o význame dodržiavania liečebného režimu a práve pacienta na prijímanie informovaných rozhodnutí o svojej liečbe. Obsahuje aj praktické rady, ako si zapamätať užívanie liekov. Materiál si môžete stiahnuť v pdf., radi vám ho bezplatne zašleme aj v tlačenej podobe poštou. Žiadajte ho na info@hematologickypacient.sk alebo na telefónnom čísle 0902 688 121.
Stiahnuť PDF

Pacient a liečba

Príručka o právach pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, úhrade liečby, liečbe v zahraničí, kúpeľnej liečbe.
Stiahnuť PDF

Pacient v núdzi

Praktický sprievodca systémom pomoci v hmotnej núdzi. Dozviete sa, ako sa posudzuje hmotná núdza, ako štát pomáha osobám v núdzi, a ako o pomoc požiadať. V prípade záujmu vám príručku radi bezplatne zašleme v tlačenej podobe. Žiadajte ju mailom na [email protected] alebo telefonicky na čísle 0902 688 121.
Stiahnuť PDF

Pacient v práci

Praktický sprievodca pracovným právom (nielen) pre pacientov. Dozviete sa, ako môžete žiadať o preradenie na inú prácu, kedy máte nárok na odstupné a odchodné, ako je to s výpoveďou a mnoho ďalších užitočných informácií. V prípade záujmu vám príručku radi bezplatne zašleme v tlačenej podobe. Žiadajte ju mailom na [email protected] alebo telefonicky na čísle 0902 688 121.
Stiahnuť PDF

Polycytémia vera

Praktická príručka pre pacientov s polycytémiou vera a ich blízkych. Zrozumiteľne informuje o podstate polycytémie vera, jej symptómoch, možnostiach liečby, životospráve a právach pacienta v systéme sociálneho zabezpečenia. Príručku vám radi bezplatne zašleme aj v tlačenej podobe. Žiadajte ju na [email protected].
Stiahnuť PDF

Práva pacientov v otázkach a odpovediach

V príručke nájdete odpovede na najčastejšie otázky pacientov z oblasti ŤZP, invalidity a zdravotnej starostlivosti.
Stiahnuť PDF

Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami

Praktická príručka pre všeobecných lekárov o o symptómoch, diagnostike, liečbe a prognóze najčastejšie sa vyskytujúcich hematologických malignít pripravená v spolupráci s Klinikou všeobecnej a urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Stiahnuť PDF

Starostlivosť o chorého blízkeho

Prehľadný sprievodca právami rodiča alebo iného príbuzného v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.
Stiahnuť PDF

Starostlivosť o chorého blízkeho

Prehľadný sprievodca právami rodiča alebo iného príbuzného v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.
Stiahnuť PDF

Waldenströmova makroglobulinémia

Praktický sprievodca ochorením pre pacientov a ich blízkych. Zrozumiteľne informuje o príznakoch Waldenströmovej makroglobulinémie, možnostiach liečby, životospráve, prognóze, aj sociálno - právnych súvislostiach tohto ochorenia, ako sú nárok na invalidný dôchodok a vybavovanie preukazu ŤZP.
Stiahnuť PDF

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.