Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

14.11.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s mnohopočetným myelómom s aspoň jednou predošlou liečbou, s poškodením funkcie obličiek alebo podstupujúci hemodialýzu.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-000433-51/DE

Kontakt

Email: [email protected]
Tel. č.: +49-7071-29-89200

Klinické skúšanie fázy 2 na posúdenie účinnosti, bezpečnosti a farmakokinetiky Daratumumab v kombinácii s Bortezomib a Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom a vážnou poruchou funkcie obličiek, vrátane pacientov podstupujúcich hemodialýzu.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.