Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Veľká Británia

Začiatok a koniec

28.08.2012

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovaným alebo refraktérnym MM už liečení minimálne dvoma liečbami.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2012-001320-36/GB

Kontakt

Email: [email protected]
Tel. č.: +39 0116336107

Klinické skúšanie fázy 1b/II na určenie bezpečnosti a účinnosti Carfilzomib v kombinácii s Bendamustine a Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.