Lymfómy

Slovom lymfóm označujeme nádorové ochorenia lymfatického systému, pochádzajúce z lymfocytov (druh bielych krviniek). Lymfocyty sa delia na B, T a NK lymfocyty. B-lymfocyty alebo B-bunky (pre účely laboratórnych vyšetrení označované aj ako bunky CD19 a CD20), sú špecializované bunky imunitného systému. Vznikajú a vyvíjajú sa v kostnej dreni. Zrelé B- lymfocyty sa nachádzajú v kostnej dreni, lymfatických uzlinách, slezine, v určitých úsekoch čriev a v krvnom obehu. T-lymfocyty alebo T-bunky (pri laboratórnych vyšetreniach označované aj CD-3) priamo napádajú bunky infikované vírusmi a zároveň regulujú funkcie imunitného systému. T-bunky vznikajú z krvotvornej kmeňovej bunky v kostnej dreni, no vyvíjajú sa v tzv. detskej žľaze (týmus), odkiaľ sa dostávajú do krvného obehu a periférnych lymfatických tkanív, rozptýlených v krvi, slezine a lymfatických uzlinách, pod sliznicou čreva, dýchacích ciest a v koži.

Lymfóm vzniká v dôsledku získaných genetických zmien lymfocytov, kvôli ktorým sa lymfocyty začnú buď nekontrolovateľne množiť a/alebo nedokážu zomrieť. Zhubné lymfocyty  sa najčastejšie hromadia v lymfatických uzlinách. Lymfatické  uzliny  sú drobné uzlíky zhruba v tvare fazule s veľkosťou 0,5 – 1 centimeter. Niektoré uzliny sú uložené blízko pod kožou a možno ich nahmatať, najmä u štíhlych ľudí (krčné uzliny, pazuchové, slabinové, zakolenné), iné sa nachádzajú hlboko vo vnútri tela a na ich zobrazenie je potrebné špeciálne vyšetrenie (magnetická rezonancia, počítačová tomografia). Zväčšenie lymfatických uzlín, s ktorým sa pri lymfómoch stretávame, je dôsledkom hromadenia zhubných lymfocytov. Lymfatické tkanivo sa nachádza v celom tele. Lymfómy preto môžu rásť aj mimo lymfatických uzlín a zasiahnuť aj iné orgány.

Existuje mnoho rôznych lymfómov, ktoré sa navzájom líšia rýchlosťou a spôsobom rastu, ale aj citlivosťou voči jednotlivým metódam liečby. Základné je rozdelenie na Hodgkinove a Non-Hodgkinove lymfómy.

Prehľad lymfómov podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Hodgkinove lymfómy (HL)

Non-Hodgkinove lymfómy (NHL)

Nodulárny HL s predominanciou lymfocytov

 

B - NHL nízko agresívny

 1. Malobunkový lymfóm
 2. Folikulárny lymfóm stupňa I a II
 3. Lymfóm marginálnej zóny
 4. Lymfoplazmocytárny NHL

T - NHL nízko agresívny

 1. NK chronická leukémia/lymfóm
 2. Mycosis fungoides
 3. T – bunková leukémia/lymfóm
 4. Primárny kožný T-lymfóm (CD 30+)

Klasický HL

 1. Typ nodulárna skleróza
 2. Typ zmiešanej bunkovosti
 3. Typ bohatý na T-lymfocyty
 4. Typ lymfodeplečný

B – NHL agresívny

 1. Lymfóm z plášťových buniek (mantle cell)
 2. Folikulárny lymfóm IIIb
 3. Difúzny veľkobunkový B-lymfóm
 4. Primárny mediastinálny lymfóm
 5. Burkittov lymfóm

T – NHL agresívny

 1. Periférny T – NHL
 2. Angioimunoblastický lymfóm
 3. Angiocentrický lymfóm
 4. Intestinálny T-lymfóm
 5. Anaplastický T-lymfóm
 6. Hepatosplenický lymfóm
 7. T-lymfóm podobný panikulitíde

 

Hodgkinove lymfómy

Non-Hodgkinove lymfómy


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.