Výskum liekov

Klinické skúšanie

Klinické skúšanie slúži na testovanie nových typov liečby. Cieľom klinického skúšania je zistiť, či je nový liek bezpečný, účinný a lepší ako bežne používaná, t. j. štandardná liečba. Aj súčasná štandardná liečba je výsledkom klinického skúšania v minulosti. Pacient, ktorý sa zapojí do klinického skúšania, môže získať prístup k novému lieku, ktorý by bol inak pre neho ešte dlho nedostupný. Okrem toho tak pomáha overovať nové spôsoby ako bojovať s určitým ochorením, čím zlepšuje vyhliadky budúcich pacientov.

Cesta (k) lieku - ako prebieha výskum a vývoj liekov

Klinické skúšanie na Slovensku

Ako sa zapojiť do klinického skúšania

Moja skúsenosť s klinickým skúšaním - príbeh pacienta

Video o priebehu klinického skúšania

Online poradňa klinického skúšania

Bezplatná online poradňa klinického skúšania Vám pomôže zistiť, či sú v Slovenskej republike evidované klinické skúšania zamerané na Vaše ochorenie, do ktorých by ste sa mohli zapojiť a podporiť tak výskum inovatívnych liekov na Slovensku. Poradňa je určená pre pacientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí trpia ochorením a zároveň by boli ochotní participovať na prebiehajúcich klinických skúšaniach. 

Poradňu nájdete na: https://www.aifp.sk/klinicke-skusanie-liekov-online-poradna-klinickeho-skusania-liekov/

Zoznam klinických onkologických štúdií, ktoré v súčasnosti prebiehajú na jednotlivých centrách klinických štúdií na Slovensku, nájdete na stránke Národného onkologického inštitútu

Klinické štúdie prebiehajúce v Českej republike nájdete v databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

Klinické štúdie prebiehajúce vo svete si môžete vyhľadať na stránke www.clinicaltrials.gov alebo v európskej databáze klinických štúdií na stránke www.clinicaltrialsregister.eu.

Pokiaľ potrebujete akúkoľvek pomoc s vyhľadaním štúdie alebo účasťou v nej, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.  

 

Nové lieky na hematoonkologické ochorenia schválené v EÚ

Nový liek môže byť povolený naraz v celej Európskej únii a v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku tzv. európskou registráciou. Rozhoduje o nej Európska komisia na základe odborného posudku Európskej agentúry pre lieky (EMA). Európska komisia môže povoliť uvedenie úplne nového lieku alebo môže schváliť rozšírenie používania (indikácie) už povoleného lieku na nové ochorenie alebo ďalšie štádium ochorenia. Každé rozhodnutie Európskej komisie sa opiera o starostlivo preverené výsledky dlhoročného výskumu.

Zoznam všetkých liekov registrovaných v SR je dostupný na web stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. To, že je liek v Slovenskej republike registrovaný ešte neznamená, že je uhrádzaný zo zdravotného poistenia. Podrobnosti o platení liekov zo zdravotného poistenia nájdete v odkaze Dostupnosť liečby.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.