Myelofibróza

Myelofibróza je zriedkavým nádorovým ochorením kostnej drene, pri ktorom je dreň nahradená fibróznym (väzivovým) tkanivom. Patrí medzi tzv. myeloproliferatívne neoplázie, čo sú ochorenia, pri ktorých sa v kostnej dreni vytvára nadmerné množstvo určitého typu krvných buniek - červených krviniek, bielych krviniek a/alebo krvných doštičiek. Pri myelofibróze sa v kostnej dreni vytvára príliš veľa megakaryocytov - buniek, ktorých úlohou je formovanie krvných doštičiek. Dôsledkom nadprodukcie megakaryocytov je uvoľňovanie cytokínov - chemických látok, ktoré stimulujú v kostnej dreni vytváranie fibrózneho tkaniva.

Myelofibróza sa môže vyskytovať sama o sebe, vtedy hovoríme o primárnej myelofibróze, alebo môže byť výsledkom progresie iného ochorenia kostnej drene. Ďalšími myeloproliferatívnymi neopláziami, ktoré sa môžu zmeniť na myelofibrózu  sú polycytémia vera a esenciálna trombocytémia. 

Podrobné informácie o myelofibróze nájdete na webe Myeloproliferatívnej spoločnosti Slovenska. 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.