Mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm je ochorenie spôsobené zhubnými plazmatickými bunkami. Zdravé plazmatické bunky sa nachádzajú v kostnej dreni, mäkkom tkanive vo vnútri kostí. Sú dôležitou súčasťou imunitného systému, pretože vytvárajú protilátky, ktoré pomáhajú telu bojovať proti infekcii. Keď sa plazmatické bunky stanú zhubnými a začnú nekontrolovateľne rásť, nedokážu bojovať proti infekciám a bránia tvorbe zdravých krvných buniek – červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek. Nedostatok červených krviniek (anémia) sa prejavuje bledosťou, slabosťou, únavou. Zníženie hodnoty krvných doštičiek (trombocytopénia), spôsobuje zvýšenú krvácavosť a tvorbu modrín. Nedostatok zdravých bielych krviniek (leukopénia) znižuje obranyschopnosť organizmu.

Myelómové bunky vytvárajú a vylučujú špeciálne látky, ktoré zvyšujú odbúravanie kostí a brzdia tvorbu nových kostí. Preto myelóm spôsobuje u väčšiny pacientov bolesti kostí, ich odvápňovanie a zvýšenú lámavosť. Najbolestivejšia je obvykle dolná časť bedrovej chrbtice, ktorá je najviac zaťažovaná. Ak sú kosti veľmi narušené, hrozí riziko vzniku samovoľných zlomenín alebo zlomenín už pri minimálnom podnete.

Prejavy myelómu si môžeme zapamätať pomocou anglickej skratky CRAB:

       C (calcium) - zvýšené hodnoty vápnika v krvi – časté močenie, zvracanie,
       R (renal) - poškodenie obličiek - opuchy končatín, dýchavičnosť, poruchy močenia,
       A (anemia) - málokrvnosť – únava, slabosť, nevýkonnosť,
       B (bone) - poškodenie kostí  - úporné bolesti chrbta.

Mnohopočetný myelóm je zatiaľ nevyliečiteľné, no dobre liečiteľné ochorenie. Základom úspešnej liečby je objaviť myelóm včas.

Podrobné informácie o mnohopočetnom myelóme nájdete v príručke pre pacientov a ich blízkych, ktorú pripravil Národný onkologický inštitút. 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.