Zapojenie do klinickej štúdie

Vo väčšine prípadov ponúkne pacientovi účasť na štúdii lekár. Najmä vo vyspelých krajinách sú aktívnejší pri hľadaní pacientov aj zadávatelia štúdii (farmaceutické spoločnosti). Pacient môže samozrejme osloviť lekára alebo zadávateľa so žiadosťou byť zaradený do štúdie – ak práve prebieha a naberá pacientov. Pacient bude ale zaradený iba ak spĺňa podmienky pre zaradenie do štúdie. Tieto podmienky, známe ako “kritériá vhodnosti“ alebo pod anglickým termínom “eligibility criteria“ sú vytvorené preto, aby skúšajúci testovali látku na skupine pacientov konzistentnej z hľadiska určitého faktora alebo faktorov, napr. veku, štádia ochorenia, výsledkov niektorých vyšetrení, ďalších chorôb, liečby, ktorú pacient podstúpil v minulosti a pod. Súčasťou kritérií je aj stanovenie dôvodov pre nezahrnutie pacienta do štúdie.

Najjednoduchším spôsobom ako nájsť klinickú štúdiu je použitie internetových databáz. Na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk sa nachádza databáza všetkých klinických skúšaní v SR, ako aj odkaz na databázu klinických skúšaní v Európskej únii www.clinicaltrialsregister.eu. Na tejto stránke sa po zadaní názvu ochorenia do vyhľadávača zobrazia všetky klinické štúdie s týmto ochorením súvisiace. Celosvetovou databázou klinických štúdii je http://www.clinicaltrials.gov zriadená americkým National Institutes of Health. Pokiaľ potrebujete pomoc s vyhľadaním klinickej štúdie zameranej na vaše ochorenie alebo určitý liek, radi vám pomôžeme. 

Použiť môžete aj zjednodušenú databázu klinických štúdií na našej stránke.

Žiaden medzinárodný právny predpis nebráni účasti pacienta na štúdii v inej krajine.  Účasť pacientov z viacerých krajín je v prípade veľmi zriedkavých ochorení nevyhnutná, keďže v jednej krajine nemusí byť dostatok pacientov. Pri každej štúdii je v databáze uvedený aj zadávateľ, ktorého môže pacient kontaktovať. Podmienkou účasti slovenského pacienta na štúdii v zahraničí je predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.